CHÀO ĐÓN NHỮNG GƯƠNG MẶT MỚI CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TẬP ĐOÀN UKG

Sáng ngày 25/2/2023, Đại hội BCH công đoàn 2023 của Tập Đoàn UKG đã được diễn ra với sự có mặt của đại diện Ban Lãnh Đạo Anh: Phạm Văn Linh – Tổng Giám Đốc UKG cùng các thành viên ban chấp hành công đoàn đương nhiệm, các Trưởng Phòng/Trưởng Bộ Phận/Trưởng Nhóm cũng như các ứng cử viên ưu tú.

Trong đại hội, Nguyên Chủ Tịch Công Đoàn – Trần Văn Hà đã đại diện BCH Công Đoàn đương nhiệm điều hành đại hội và phát biểu tổng kết nhiệm kì trước khi chào đón ban chấp hành mới. Tại đây Đại hội cũng đã đánh giá những kết quả hoạt động năm 2022 và những ý kiến đóng góp cho Chương trình hoạt động và làm việc trọng tâm năm 2023.

Cuộc bầu cử diễn ra đầy sôi động với sự đồng thuận nhất trí 100% ý kiến biểu quyết đã bầu ra 7 thành viên vào BCH Công Đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2026 cụ thể như sau:

  • Anh Trần Bá Duy giữ chức vụ Chủ Tịch Công Đoàn (nhiệm kỳ 2023 – 2026)
  • Anh Lê Hoài Nam giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Công Đoàn (nhiệm kỳ 2023 – 2026)
  • Chị Nguyễn Thị Hường giữ chức vụ Thư Ký Kiêm Thủ Quỹ Công Đoàn (nhiệm kỳ 2023 – 2026)
  • Anh Nguyễn Nho Bắc giữ chức vụ Uỷ Viên BCH Công Đoàn (nhiệm kỳ 2023 – 2026)
  • Chị Nguyễn Thị Bình giữ chức vụ Uỷ Viên BCH Công Đoàn (nhiệm kỳ 2023 – 2026)
  • Anh Huỳnh Tấn Đạt giữ chức vụ Uỷ Viên BCH Công Đoàn (nhiệm kỳ 2023 – 2026)
  • Chị Đồng Thị Hoa giữ chức vụ Uỷ Viên BCH Công Đoàn (nhiệm kỳ 2023 – 2026)
(Nguyên Chủ Tịch Công Đoàn – Trần Văn Hà bàn giao công việc và nhiệm kỳ mới cho Tân Chủ Tịch Công Đoàn – Trần Bá Duy tại Đại hội)
(Ban Chấp Hành Công Đoàn mới nhiệm kỳ 2023 – 2026 )
(Anh Trần Bá Duy – Chủ Tịch Công Đoàn (nhiệm kỳ 2023 – 2026) phát biểu tại Đại hội)

Cùng chúc mừng Ban chấp hành mới cũng như hi vọng rằng họ sẽ có những đóng góp tích cực cho hoạt động nội bộ trong nhiệm kì mới năm nay.